Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 111464Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Mr. Treublaan 1 1097DP Amsterdam

Adres: Mr. Treublaan 1 1097DP Amsterdam

Omschrijving: tijdelijk wijzigen van het gebruik

Datum ontvangst: 01-04-2021

Zaaknummer: Z2021-O001655

OLO nummer: 5683771

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.