Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 111190Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning L.J.M. Beelstraat 15 1067WH Amsterdam

Adres: L.J.M. Beelstraat 15 1067WH Amsterdam

Omschrijving: Aanvraag voor het uitbreiden van een dakopbouw, OLO 5975857

Datum ontvangst: 07-04-2021

Zaaknummer: Z2021-NW000993

OLO nummer: 5975857

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.