Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 110939Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Madurastraat 30-H 1094GM Amsterdam

Adres: Madurastraat 30-H 1094GM Amsterdam

Omschrijving: het kappen van één boom in de achtertuin

Datum ontvangst: 02-04-2021

Zaaknummer: Z2021-O001682

OLO nummer: 5967551

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.