Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 110926Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Tweede Atjehstraat 58-1 1094LK Amsterdam

Adres: Tweede Atjehstraat 58-1 1094LK Amsterdam

Omschrijving: creëren van een muurdoorbraak

Datum ontvangst: 02-04-2021

Zaaknummer: Z2021-O001677

OLO nummer: 5928427

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.