Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2021, 110858Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Spreeuwenweg 49, 7331 GW, Apeldoorn, het plaatsen van 3 dakramen

 

Datum indiening: 7 april 2021

Wabonummer: D21/027455

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.