Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 11057Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - besluitvormende raadsvergdadering op donderdag 21 januari 2021

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 21 januari 2020, 20.00 uur.

Plaats: digitaal via Teams. Live te volgen via www.brummen.raadsinformatie.nl en via RTV Veluwezoom.

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Lijst ingekomen stukken

Bespreekpunten:

4. Vaststelling verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

5. Grondbeleid en grondprijzenbeleid 2020-2021

6. Natuurontwikkeling Cortenoever

7. Verzoek om coördinatieregeling toe te passen

8. Sluiting