Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 110024Overige overheidsinformatieMededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Lissevenlaan 18 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 12 maart 2021 een melding hebben ontvangen in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen.

Ons kenmerk: 162382

Locatie(s)

Lissevenlaan 18

Inzage

De melding ligt tot 6 weken na publicatie in het elektronische gemeenteblad ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.