Melding Activiteitenbesluit Nobisweg 1 te Asten

 

De volgende melding is ingediend op genoemde datum:

 

Nobisweg 1 te Asten 02-12-2020

Het uitbreiden van het bestaande hotel

 

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

 

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met Frank Noordeloos van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

tel. (088) 3690369

 

Naar boven