Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 108575Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering op donderdag 15 april 2021

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 15 april 2021, 20.00 uur.

Plaats: MS TEAMS. Live te volgen via www.brummen.raadsinformatie.nl en via RTV Veluwezoom.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Lijst ingekomen stukken

Hamerstuk:

4. Coördinatiebesluit Verplaatsing Aldi Brummen - Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning

Bespreekpunten:

5. Vaststelling bestemmingsplan sloop en nieuwbouw 25 woningen Weth. Giermanstraat in Brummen

6. Woonzorgvisie (richtinggevend)

7. Gronfstoffenplan (richtinggevend)

8. Aandelen Leisurelands

9. Sluiting