Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 108485Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 38-1 1077JJ Amsterdam

Adres: Beethovenstraat 38-1 1077JJ Amsterdam

Omschrijving: voor het gewijzigd uitvoeren van de vergunning OLO 3210223 met het vergroten van de opslagruimte op de eerste bouwlaag en het dakterras behorende bij de woning.

Datum ontvangst: 22-02-2021

Zaaknummer: Z2021-Z001195

OLO nummer: 5847419

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.