Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 108478Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Binnenwegplein 31

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Binnenwegplein 31, 3012KA, interne verbouwing t.b.v. een nieuwe gebruiker. Hierbij wordt een nieuwe entresol gerealiseerd (aanvraagdatum 30-03-2021, dossiernummer OMV.21.03.00822).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.