Gemeenteblad van Leeuwarden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenGemeenteblad 2021, 108241Beschikkingen | aanvraagAangevraagde evenementenvergunningen, Prinsentuin Leeuwarden, (11041162) Tuinfeest Festival.

 

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de balie in de hal van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen gedurende de periode van terinzagelegging. Kijk voor meer informatie over zienswijze indienen op www.leeuwarden.nl/zienswijze.

Inzage vanaf 8 april 2021 voor een periode van 2 weken.