Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 108213Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Dorpsweg 162, Twisk week 14

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

revisie op de vergunde situatie van 2016

met verzenddatum 31-03-2021

 

Uiterlijk op 31-05-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.