Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 108196Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Komweg 2, Oostwoud week 14

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van een mestkelder

met verzenddatum 01-04-2021

 

Uiterlijk op 17-05-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.