Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 108169Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst melding, Gemaal 96, 1613AR Grootebroek

Op 23 maart 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Gemaal 96, 1613AR Grootebroek. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000076. De melding betreft:

  • het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.