Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 107959Beschikkingen | aanvraagDorpsstraat 218 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met vijf weken hebben verlengd

 

Dorpsstraat 218, uitbreiden woning

Verzonden 5 april 2021