Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2021, 107950Beschikkingen | afhandelingKennisgeving plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg ter hoogte van Bernardus Hollanderstraat 50, 1462 XE Middenbeemster

De gemeente heeft op 29 maart 2021 besloten een vergunning te verlenen voor het plaatsen van containers, een eco-toilet en keetwagen ter hoogte van Bernardus Hollanderstraat 50, 1462 XE Middenbeemster. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Gebruik openbare ruimte

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 4 april 2021 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.