Gemeenteblad van Wageningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenGemeenteblad 2021, 107908Beschikkingen | afhandeling5 Mei plein 3, verleende omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen, reguliere procedure bouw

 

Zaaknummer 2021W0660

Verzonden aan aanvrager: 2-4-2021

 

Voordat u een bezwaar indient, kunt u de vergunning en bijbehorende stukken opvragen door een e-mail te sturen naar loketruimte@wageningen.nl. De stukken worden u dan digitaal toegestuurd. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager (zie datum ‘verzonden aan aanvrager’). Bezwaarschriften die buiten de termijn worden ingediend, kunnen in principe niet in behandeling worden genomen.

U kunt uw bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 1, 6700 AA Wageningen of via https://www.wageningen.nl/Configuratie/Online_formulieren/Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.