Gemeenteblad van Oirschot

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotGemeenteblad 2021, 107843Beschikkingen | afhandelingBesluit intrekken omgevingsvergunning, Langereijt 21 in Oost West En Middelbeers, intrekken van de omgevingsvergunning activiteit milieu en bouwen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning geheel is ingetrokken:

Locatie:

Langereijt 21 in Oost West En Middelbeers

Omschrijving:

intrekken van de omgevingsvergunning activiteit milieu en bouwen

Besluitdatum:

6 april 2021

Zaaknummer:

OIR-2021-0017

Onderdelen:

  • Bouwen

  • Milieu

Procedure:

Uitgebreid, het besluit is welgewijzigd ten opzichte van het ontwerp besluit.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 10 april 2021 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0499-583333). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.