Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 107776Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - algemene subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2021

OVERIGE

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Algemene subsidieverordening

 

 

 

Algemene subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2021

De Algemene subsidieverordening is geactualiseerd. Dit heeft geen gevolgen voor bestaande subsidieregelingen.

Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 maart 2021 en van kracht per 1 april 2021.

N.v.t.