Gemeenteblad van Oirschot

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotGemeenteblad 2021, 107759Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Dekanijstraat 3 in Oirschot, verbouwen/restaureren van een woning (monument)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben genomen voor:

Locatie:

Dekanijstraat 3 in Oirschot

Omschrijving:

verbouwen/restaureren van een woning (monument)

Zaaknummer:

OIR-2021-0158

Onderdelen:

  • Bouwen

  • Monument

Procedure:

Uitgebreid

 

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, moeten hiervoor een afspraak maken. Tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen door belanghebbenden beroep worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0499-583333). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.