Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 107312Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen woning Wilhelminaweg 6a te Appingedam

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben op 30 maart 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Wilhelminaweg 6a, 9901 CM te Appingedam (datum is datum verzending).

 

Bent u het niet eens met een vergunning/ontheffing?

Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas als de vergunning/ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken na datum van verzending. Vermeld in uw brief tegen welke vergunning/ontheffing u bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar naar: het college van B&W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

 

Inlichtingen

Wilt u meer informatie over aanvragen en vergunningen? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.