Besluitenlijst college 30 maart 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 30 maart 2021 de volgende besluiten genomen:

Campagne Voor Elkaar

Het college heeft kennis genomen van de publiekscampagne ‘Voor Elkaar’ en ingestemd met de raadsinformatiebrief over dit onderwerp.

 

Afwijzen aanvraag tegemoetkoming planschade ex. art. 6.1 Wro

Het college heeft besloten een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ex art. 6.1 Wro af te wijzen.

 

Voorstel tot grondaankoop i.v.m. aanleg fietspad nabij Broekzijde Moergestel.

Het college heeft besloten tot het aankopen van grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel.

 

Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park

Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park te ondertekenen en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen.

 

Budgethouders regeling 2021

Het college heeft de gewijzigde budgethouders regeling gemeente Oisterwijk 2021 vast gesteld.

 

Financieel perspectief in aanloop naar PPN 2022

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief "Financieel perspectief in aanloop naar PPN 2022".

Naar boven