Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 106788Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van kozijnen - Maastrichterlaan 25, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Voor het vervangen van kozijnen op het perceel Maastrichterlaan 25 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 8371 (ontvangen 25-03-2021).

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.