Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 106787Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - melding Activiteitenbesluit milieubeheer - veranderen van het bedrijf Grieks restaurantTroje - Maastrichterlaan 23, Vaals

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, bekend dat de volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ingediend:

Maastrichterlaan 23 te 6291 EK Vaals, voor het veranderen van het bedrijf Grieks restaurant

Troje. De melding is ingediend op 30-03-2021.

Genoemde melding met bijbehorende stukken kunnen gedurende 6 weken na de in de aanhef van deze publicatie vermelde datum ter inzage aangevraagd worden via info@vaas.nl. Voor eventuele vragen met betrekking tot deze melding kunt u contact opnemen met de RUD Zuid-Limburg, telefoon 043-3897812.