Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 106622Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Dwarsgraafweg 13 Kootwijkerbroek, uitbreiden woning

 

Zaaknummer 2021W0274

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.