Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 106615Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Maisveld 6 Barneveld, bouwen dakkapel (dakopbouw)

 

Zaaknummer 2021W0301

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.