Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 106372Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Paalhoeveweg kavel 9 Kootwijk, bouwen woning met bijgebouw en aanleggen inrit

 

Zaaknummer 2021W0878

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.