Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 106360Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Putterweg 60 Garderen, veranderen werkplaats en winkel naar showroom tegels

 

Zaaknummer 2021W0903

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.