Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2021, 10635Beschikkingen | aanvraagGemeente Baarn aanvraag omgevingsvergunning de Wetstraat 33 te Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, hebben ontvangen:

de Wetstraat 33 te Baarn (3743 KR) het vervangen van een kozijn en realiseren van openslaande deuren (9 januari 2021)

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Baarn 9 januari 2021