Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 106346Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminastraat 55 Barneveld, legaliseren nokhoogte bijgebouwen en bed & breakfast

 

Zaaknummer 2021W0853

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.