Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 106343Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Wesselseweg 74 Barneveld, renoveren boerderij en bakhuis, plaatsen glazen sluis en verbouwen kapschuur

 

Zaaknummer 2021W0854

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.