Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 106338Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Grote Bosweg perceel 6546 Barneveld, plaatsen reclamebord langs de A1

 

Zaaknummer 2021W0871

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.