Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 106332Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Stationsplein 5 Barneveld, realiseren restaurant

 

Zaaknummer 2021W0876

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.