Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 10590Beschikkingen | afhandelingCoevorden - De Mars 13: voor het uitbreiden van de bedrijfshal (verlenging)

Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden deelt mede dat de beslistermijn voor deze aanvraag om een omgevingsvergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure zal volgen, met zes weken is verlengd.

 

Ontvangen op 12 november 2020. Besluit verzonden d.d. 7 januari 2021.

 

Zaak - 79177-2020