Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2021, 105599Plannen | ruimtelijkOntwerp-omgevingsvergunning ‘Ede, Zonneoordlaan 17’

 

Zaakcode 2020W2697

 

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo) ‘Ede, Zonneoordlaan 17’, met nummer NL.IMRO.0228.PB2021VELU0001-0201, en de daarbij behorende stukken van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

 

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

 

Gebied en gevolg

Het perceel waar het plan betrekking op heeft betreft een particulier perceel op anderhalve kilometer ten noorden van de kern Ede. Er is een kantoor gevestigd. Het plan maakt de realisatie van overkappingen (met zonnepanelen) op de bestaande parkeerplaats bij het kantoorpand mogelijk.

 

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088) 116 9900.