Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 105511Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om21.0185, Aan het Bos 38, 6133 WD Sittard

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken.

 

Omschrijving activiteit(en): Plaatsen dakkapel

Locatie: Aan het Bos 38, 6133 WD Sittard

Ontvangstdatum aanvraag: 20 maart 2021

Dossiernummer: Om21.0185

Datum verzoek intrekken: 26 maart 2021

 

Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.