Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 105500Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om21.0108, Kamerlingh Onnesstraat 6, 6164 BM Geleen

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken.

 

Omschrijving activiteit(en): twee bestande dakkapellen voorzijde vervangen door twee nieuwe grotere dakkapellen.

Locatie: Kamerlingh Onnesstraat 6, 6164 BM Geleen

Ontvangstdatum aanvraag: 24 februari 2021

Dossiernummer: Om21.0108

Datum verzoek intrekken: 25 maart 2021

 

Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.