Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 104822Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, Samen9 IJssalon/lunchroom/brasserie, dossiernummer OV21.0030, Ansemburgstraat 9 te 6161 EV Geleen.

 

De burgemeester van Sittard-Geleen heeft de volgende exploitatievergunning verleend.

 

Naam bedrijf: Samen9 IJssalon/lunchroom/brasserie

Locatie: Ansemburgstraat 9 te 6161 EV Geleen

Dossiernummer: OV21.0030

Verzenddatum besluit: 31 maart 2021 ( per mail )

 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Een bezwaarschrift via e-mail is niet rechtsgeldig! Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.