Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2021, 104784Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning; Fazant 79, 8281 GM te Genemuiden

29 maart 2021

Fazant 79, 8281 G M te Genemuiden: voor het verbouwen van de woning

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.