Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 104718Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Pater van den Elsenstraat 8a, 5473 VH te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 31-03-2021

 

Het plaatsen van zonnepanelen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 7 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze