Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 104660Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Blauwesteenweg 39, 5388 SC te Nistelrode

Datum ontvangst: 29-03-2021

 

Het wijzigen van de voor en achtergevel

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 7 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze