Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 104420Beschikkingen | aanvraagGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0190, Raadhuisstraat 4 en 4a, 6161 GC Geleen

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): Het plan voorziet in het toevoegen van een woning op de eerste verdieping en het toevoegen van een woning op de tweede verdieping. Verder voorziet het plan op de begane grond in een functiewijziging van winkel naar horeca-functie, in de toekomst in te vullen.

Locatie: Raadhuisstraat 4 en 4a, 6161 GC Geleen

Ontvangstdatum: 24/03/2021

Dossiernummer: Om21.0190

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.