Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 104361Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van kinderdag en buitenschoolseopvang NextGen Kids op het perceel Dorpsstraat 177 te Obdam

Op 29 maart 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van kinderdag en buitenschoolseopvang NextGen Kids op locatie Dorpsstraat 177 te Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0190. De aanvraag betreft:

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure met een behandeltermijn van 26 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.