Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 104086Beschikkingen | aanvraagGemeente Woudenberg - melding gesloten bodemenergiesysteem - plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem - Zegheweg 8, Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 24 maart 2021 een melding in het kader van Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen van Van 't Hof Grondboringen B.V. te Elburg. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Zegheweg 8 in Woudenberg.

De melding heeft bij ons het zaakkenmerk Z-MLD-2021-1651.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken,

of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.