Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 103931BeleidsregelsVisie op 'Hoogbouw' en 'inbreiden/uitbreiden'

 

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maakt bekend dat de gemeenteraad op 29 maart 2021 de visie op ‘hoogbouw’ en ‘inbreiden/uitbreiden’ heeft vastgesteld.

 

Toelichting

Het document betreft een gemeentebrede visie en is dus van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem. Echter, deze visie bevat geen kant en klaar antwoord op de vraag wanneer een initiatief voor hoogbouw of inbreiden/uitbreiden is toegestaan of wenselijk is. Ruimtelijke ordening is immers maatwerk. Of een initiatief voor hoogbouw of uitbreiding op een bepaalde plek passend dan wel te rechtvaardigen is, kan per locatie verschillen. Dit visiedocument biedt een zo duidelijk mogelijk toetsingskader voor hoogbouw- en uitbreidingsinitiatieven binnen de gemeente Kaag en Braassem.

 

De visie is als bijlage bij deze publicatie gevoegd.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na deze publicatie.