Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 103304Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Duiven - ontwerpbesluit verzoek intrekken omgevingsvergunning - Windturbines RWZI InnoFase/Duiven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maakt bekend, dat het besluit op het verzoek om intrekking van het besluit d.d. 24 september 2019 (met kenmerk: 201418343) tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor realisatie van de twee windturbines aan het waterschap Rijn en IJssel met ingang van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 voor een ieder ter inzage liggen in het gemeentehuis van Duiven.

Het besluit

Het college besluit tot afwijzing van het verzoek om intrekking van het besluit d.d. 24 september 2019 (met kenmerk: 201418343) tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor realisatie van de twee windturbines aan het waterschap Rijn en IJssel.

Zienswijzen en informatie

Tegen het ontwerpbesluit kan iedereen van 8 april 2021 tot en met 19 mei 2021 een zienswijze indienen. Vermeld u in uw zienswijze het zaaknummer Z/19/048751 en het ontwerpbesluit waartegen u een zienswijze indient.

Zienswijze

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van B&W van de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonische een afspraak maken met de heer T. Nijs via telefoonnummer 088-695 3000.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer T. Nijs via telefoonnummer 088-695 3000.