Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 103261Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor Aanvraag dakkapel Marisstraat 17, Marisstraat 17, 6165AP Geleen

Locatie: Marisstraat 17, 6165AP Geleen

Ontvangstdatum: 30 maart 2021

Kenmerk: 2021-002112

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via https://balievergunningen@sittard-geleen.nlof telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.