Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 103115Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor Aanvraag tuinhuis, Keerweg 87, 6122CR Buchten

Locatie: Keerweg 87, 6122CR Buchten

Ontvangstdatum: 30 maart 2021

Kenmerk: 2021-002132

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.