Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 103018Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Jollenpad 10A 1081KC Amsterdam

Adres: Jollenpad 10A 1081KC Amsterdam

Omschrijving: voor het plaatsen van twee meerpalen op de kade ten behoeve van het afmeren van de bestaande woonark.

Datum ontvangst: 26-03-2021

Zaaknummer: Z2021-Z001987

OLO nummer: 5947993

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.